Produse GRATUITE de la Unitatea Protejata Ophori Cosmetics

Ophori Cosmetics SRL este înregistrată ca unitate protejată autorizată, sub numărul 111/22.03.2021, în urma ordinului 580/22.03.2021.

Dacă reprezinți o firmă ce are peste 50 de angajați, știi că, lună de lună, plătești o taxa dacă nu angajezi persoane cu dizabilități în limita a 4% din totalul personalului prin declaraţia 100 – „vărsăminte pentru neincadrarea persoanelor cu handicap”.

Insa, conform legii 448/2006, ai 2 optiuni:

a) Achiţi în continuare lunar această suma către bugetul de stat (suma ajunge în fondul general şi nu unul destinat serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilităţi)

b) Colaborezi cu Ophori Cosmetics și achiziţionezi de la noi produse de ingrijire profesionale, toate realizate manual de către persoane cu dizabilităţi

LEGEA nr. 193 din 21 august 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 a reintrodus posibilitatea persoanelor juridice să folosească 50% din suma datorată neincadrării persoanelor cu handicap pentru a achiziţiona bunuri sau servicii de la Unitati Protejate Autorizate.

Alegand colaborarea cu Ophori Cosmetics, obţii:

  • produse cosmetice profesionale, testate dermatologic, pentru angajaţii și clienţii tăi
  • șansa de a te implica direct în integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități

CONSULTAȚI Registrul unităților protejate / Lista unităților protejate autorizate pe site-ul oficial ➜ http://andpdca.gov.ro/w/unitati-protejate-autorizate/

Extras din Instrucțiunea ANAF cu privire la completarea secțiunii referitoare la sumele datorate de persoanele juridice cu peste 50 angajați pentru persoanele cu handicap neîncadrate:

3.1.6. În cazul în care autoritățile şi instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achiziționarea de produse ori servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate, pe bază  de parteneriat, pentru obligația prevăzută la poziția 20 “Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, formularul se completează după cum urmează:

‐  în situația în care valoarea achizițiilor este în sumă  echivalentă  cu suma datorată  la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, în luna de raportare nu există obligația declarării poziției 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin;

‐ în situația în care valoarea achizițiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, în luna de raportare, la poziția 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată  la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară diferența dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat şi valoarea produselor şi serviciilor achiziționate;

‐ în situația în care valoarea achizițiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poziția 20 “Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, nu se declară  în luna de raportare, iar diferența de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligației de plată.