Oferind Oportunități de Angajare pentru Persoanele cu Dizabilități prin Economia Socială

Economie Socială: Oportunități de Schimbare și Sustenabilitate

Economia socială reprezintă un model economic care pune accentul pe valorile sociale și comunitare, în locul interesului strict financiar. Scopul principal al economiei sociale este de a genera schimburi și activități economice care să aducă beneficii societății în ansamblu. În cadrul OPHORI, economia socială se traduce prin crearea de oportunități de angajare pentru persoanele cu dizabilități, care, în mod tradițional, pot fi excluse de pe piața muncii.

Întreprinderi Sociale: Îmbinarea Reușitei Economice cu Responsabilitatea Socială

Întreprinderile sociale sunt organizații care combină scopurile economice cu cele sociale. Ele își propun să rezolve probleme sociale sau de mediu prin intermediul activităților lor economice. Aceste întreprinderi sociale au ca obiectiv atât generarea de venituri, cât și oferirea de oportunități de dezvoltare și incluziune.

Astfel, întreprinderile sociale sunt cele care pun în practică conceptele de economie socială. Întreprinderile sociale a căror scop este crearea de locuri de muncă pentru persoane vulnerabile se numesc Întreprinderi Sociale de Inserție. Din grupul persoanelor vulnerabile pot fi: persoane cu dizabilități, familii mono-parentale, persoane fără adăpost și toate acele persoane care se află în risc de incapacitate de procurare a bunurilor de bază și a satisfacerii nevoilor minime.

Cum arată o întreprindere socială: modelul OPHORI​

Într-un mod simplist o întreprindere socială combină caracteristicile de sustenabilitate și generare de venit ale firmelor clasice, cu misiunea și impactul social specific ONG-urilor. Acest model arată astfel:

Sursă: "Competitivitatea Economiei Sociale de Inserție" - Bogdan Dimciu, Asistență și Dezvoltare Comunitară, Universitatea Transilvania Brașov

Unități Protejate: Un Spațiu Sigur pentru Persoanele cu Dizabilități

Unitățile protejate sunt locuri de muncă special create pentru persoanele cu dizabilități. Acestea oferă un mediu de lucru adaptat nevoilor individuale, oferind suport și asistență în vederea dezvoltării profesionale și personale. În momentul în care conceptele de economie socială și de funționare a unității protejate se combină, rezultă o entitate ce crează locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități și garantează că cea mai mare parte a venitului este utilizat în acest scop social.

OPHORI: Pionierat în Economia Socială

OPHORI este o organizație care exemplifică angajamentul față de economia socială. Noi am creat un ecosistem în care persoanele cu dizabilități pot obține locuri de muncă adecvate, contribuind astfel la dezvoltarea lor personală și la integrarea lor în societate.

Descoperă harta întreprinderilor sociale​